Prezydent odznaczył zasłużonych twórców kultury

26-05-2014

Prezydent odznaczył zasłużonych twórców kulturyfot.: Piotr Molęcki/Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent odznaczył zasłużonych twórców kulturyfot.: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent odznaczył zasłużonych twórców kulturyfot.: Eliza Radzikowska-Białobrzewska/Kancelaria Prezydenta RP

 

Filmowcy, aktorzy, reżyserzy, kompozytorzy, muzealnicy, architekci i animatorzy kultury odebrali odznaczenia z rąk Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości, która odbyła się 26 maja br. w Pałacu Prezydenckim, wzięli udział Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz Podsekretarz Stanu w MKiDN Małgorzata Omilanowska.

Prezydent dziękował odznaczonym za osiągnięcia. Mam świadomość, że każde państwa dokonanie, każdy życiorys artystyczny, działacza kultury składa się na wielką mozaikę osiągnięć w skali całej kultury narodowej - mówił.

Zawsze z ogromnym wzruszeniem odznaczałem wielu ludzi zasłużonych w obszarze kultury za heroiczne postawy, za uczestnictwo w walce o wolność, zawsze robiłem to z wielką wdzięcznością i głębokim przekonaniem – powiedział Bronisław Komorowski. Ale jak zaznaczył, że źródłem radości jest wręczanie odznaczeń za działanie w warunkach normalności, za osiągnięcia, które są cząstką naszej polskiej wolności i normalności.

 Prezydent przypomniał, że co szóste euro wydawane w obszarze odpowiednich funduszy europejskich na kulturę trafia do Polski. To znaczy, że zostały zbudowane niesłychanie mocne fundamenty ekonomiczne na rzecz rozwoju kultury polskiej – ocenił.

Odznaczeni zostali:

- za wybitne zasługi dla rozwoju i promocji polskiej architektury, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej

1. Marek BUDZYŃSKI

- za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności społecznej

2. Sylwester CHĘCIŃSKI

3. Anna DYMNA

- za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury

4. Zbigniew BAĆ

5. Konrad KUCZA-KUCZYŃSKI

- za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności społecznej

6. Stanisława CELIŃSKA-MROWIEC

7. Krzysztof GIERAŁTOWSKI

8. Bogusław LINDA

9. Juliusz MACHULSKI

- za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za działalność na rzecz upowszechniania sztuki filmowej i teatralnej

10. Stanisław JANICKI

11. Tadeusz KOWALSKI

12. Krystyna SZARANIEC

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju muzealnictwa i ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce

13. Krzysztof KORNACKI

14. Tadeusz MAJDA

- za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy artystycznej i twórczej oraz działalności społecznej

15. Ewa BRAUN

16. Andrzej DZIUK

17. Dorota KĘDZIERZAWSKA

18. Janusz KIJOWSKI

19. Jerzy KORNOWICZ

20. Agata KULESZA-FIGURSKA

21. Włodzimierz PAWLIK

22. Wilhelm SASNAL

23. Wojciech SMARZOWSKI

24. Mariusz TRELIŃSKI

25. Robert WIĘCKIEWICZ

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju polskiego muzealnictwa

26. Dorota IGNATOWICZ-WOŹNIAKOWSKA

27. Elżbieta SOBIECKA-MINDAK

28. Norbert ZAWISZA

29. Antoni ZIEMBA

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury muzycznej

30. Bogumił NOWICKI

- za wybitne zasługi w popularyzowaniu kultury muzycznej, za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

31. Tomasz SZTENCEL

- za wybitne zasługi w tworzeniu i upowszechnianiu polskiego folkloru

32. Marianna BĄCZEK

- za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie archeologii, za zasługi w ochronie oraz promowaniu polskiego dziedzictwa kulturowego

33. Andrzej KOKOWSKI

- za wybitne zasługi na rzecz ochrony ładu przestrzennego i rozwoju architektury

34. Ewa PORĘBSKA

- za zasługi dla rozwoju polskiej kultury, za osiągnięcia w pracy twórczej i działalności artystycznej

35. Magdalena CIELECKA

36. Agnieszka GROCHOWSKA-GAJEWSKA

37. Waldemar KRZYSTEK

38. Maciej STUHRpowrót