Spotkanie Ministra Bogdana Zdrojewskiego z dyrektorem generalnym w randze ministra z Państwowego Urzędu Radia Filmu i Telewizji Chin (SARFT) Cai Fuchao

16-11-2011

W trakcie rewizyty po rozmowie, jaką obaj ministrowie odbyli 27 października w siedzibie SARFT w Pekinie, Minister Zdrojewski podkreślał znaczenie wypracowania możliwości udziału polskich specjalistów w ochronie dziedzictwa kulturowego w Kraju Środka.

Spotkanie Ministra Bogdana Zdrojewskiego z dyrektorem generalnym w randze ministra z Państwowego Urzędu Radia Filmu i Telewizji Chin

Powrócono również do tematu polsko – chińskich koprodukcji filmowych. Do tej pory zrealizowano dwa takie projekty – ostatni „Latająca Maszyna Chopina” w 2011 r. wpisał się w obchody Roku Chopinowskiego. Obie strony wyraziły zainteresowanie podjęciem kolejnych wspólnych działań w tej dziedzinie. Ponadto rozmówcy omówili systemy funkcjonowania nadawców telewizyjnych i radiowych w obu krajach.

Spotkanie było relacjonowane przez licznych przedstawicieli mediów chińskich.

Państwowy Urząd Radia, Filmu i Telewizji (SARFT), jest ciałem wykonawczym podległym bezpośrednio Radzie Państwowej ChRL. Jego głównym zadaniem jest administracja i nadzór nad państwowymi przedsiębiorstwami z sektora telewizyjnego, radiowego i kinematografii. Kontroluje bezpośrednio na poziomie narodowym państwowe przedsiębiorstwa, takie, jak np. Centralna Telewizja Chińska, Chińskie Radio Narodowe, podobnie jak inne studia filmowe i telewizyjne oraz pozostałe organizacje publiczne. SARFT odpowiada również za cenzurowanie wszelkich materiałów, które mogą być niezgodne ze standardami chińskiej władzy lub kultury.powrót