Darmowy listopad w rezydencjach królewskich 2013 - podsumowanie

05-12-2013

Prawie 98 tys. osób odwiedziło Zamek Królewski na Wawelu, 66 tys. - Zamek Królewski w Warszawie 32 tys. - Muzeum Łazienki Królewskie, a 16 tys. - Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. To efekty przeprowadzonej z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Bogdana Zdrojewskiego tegorocznej akcji „Darmowy listopad”. Po raz drugi cztery rezydencje królewskie przez miesiąc bezpłatnie udostępniały swoje zbiory zwiedzającym.

„Akcja ta miała nie tylko zachęcać do zwiedzania królewskich rezydencji, ale też popularyzować wiedzę historyczną, zwłaszcza wśród młodzieży. Państwo, przeznaczając znaczne środki finansowe na utrzymanie infrastruktury muzealnej, powinno starać się poprawiać dostępność do tych instytucji”- podkreślał minister Bogdan Zdrojewski. 

W porównaniu z październikiem br. największy wzrost frekwencji zanotowały: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie - ok. 60% (listopad -  32, 5 tys., październik  - 20 tys.) oraz Zamek Królewski w Warszawie - ponad 50 % ( listopad - 66, 3 tys. październik - 43, 5 tys.). Muzeum Pałac Króla Jana III w Wilanowie odwiedziło w listopadzie 16, 3 tys. osób ( październik- 14, 8 tys., wzrost ok. 10 %). Najliczniejszą grupę - 97, 8 tys. - zgromadził w listopadzie Zamek Królewski na Wawelu              (październik - 95, 5 tys., wzrost o 2 %).

Wszystkie rezydencje królewskie w ostatnich latach zostały przywrócone do  dawnej świetności, m.in.  dzięki  środkom europejskim, pozyskanym przez  MKiDN. Instytucje skorzystały z dotacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko XI Priorytet: Kultura i dziedzictwo kulturowe.

Akcji „Darmowy listopad” przyświecały 3 główne cele: edukacja kulturalna, zwiększenie dostępności  do narodowych instytucji kultury oraz wzrost uczestnictwa w kulturze. Była ona skierowana do wszystkich, a w szczególności do dzieci, młodzieży oraz seniorów.

Ograniczaniu bariery finansowej w dostępie do kultury dla najmłodszych służy również inna inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - „Muzeum za złotówkę”. Program, który ruszył we wrześniu br., umożliwia dzieciom do 16 roku życia wstęp do placówek za symboliczną kwotę. Wykaz muzeów, które przyłączyły się do akcji, znajduje się na stronie www.mkidn.gov.pl/muzeumzazlotowkepowrót