Informacja ws. postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

22-06-2010

W związku z decyzją Komisji Konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie o nie dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu trzech z pięciu ofert, do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły dwa odwołania. Zgodnie z regulaminem do czasu rozpatrzenia odwołań przez Ministra zawiesza się postępowanie konkursowe. Stanowisko Ministra w kwestii odwołania jest ostateczne, dlatego, postępowanie konkursowe zostanie wznowione niezwłocznie po podjęciu przedmiotowej decyzji.powrót