Otwarcie Europeum – Ośrodek Kultury Europejskiej nowego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie

13-09-2013

12 września miało miejsce otwarcie 11. Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. W XVII wiecznym spichlerzu nowe miejsce znajdzie dla siebie kolekcja sztuki europejskiej, którą do 2010 roku można było zobaczyć w Muzeum Ksiażąt Czartoryskich. W uroczystości otwarcia budynku wzięła udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Małgorzata Omilanowska.

Zrewitalizowany XVII wieczny spichlerz - 11. Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Karol KowalikZrewitalizowany XVII wieczny spichlerz -  siedziba 11. Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Karol Kowalik

Zrewitalizowany XVII wieczny spichlerz - 11. Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Karol KowalikZrewitalizowany XVII wieczny spichlerz - siedziba 11. Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Karol Kowalik

Zrewitalizowany XVII wieczny spichlerz - 11. Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Karol KowalikZrewitalizowany XVII wieczny spichlerz -  siedziba 11. Oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, fot. Karol Kowalik

XVII wieczna budowla mieści się w centralnej, choć nieco zapomnianej części miasta przy placu Sikorskiego w sąsiedztwie klasztoru oo. Kapucynów. Wielokrotnie przerabiana, w 1969r. została własnością Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie aż do 2010 roku służyła jako magazyn zabytkowych mebli. Po decyzji Zarządu Fundacji Czartoryskich o oddzieleniu od siebie kolekcji pokazywanych razem od 1959 roku, zdecydowano się na przeniesienie zbiorów do Spichlerza, co wiązało się z przeprowadzeniem jego generalnego remontu w latach 2008-2013. Prace budowlano-konserwatorskie obejmowały między innymi: konserwację fasad, wymianę dachu, ułożenie nowych posadzek. Zagospodarowany został też teren wokół Spichlerza – zniknęły stare baraki, pojawiła się nowa nawierzchnia, a w podwórku utworzono lapidarium, zawierające kilkaset detali architektonicznych pochodzących z dawnych budynków miasta. Przyszłe plany uprządkowania budynku zakładają budowę muralu, letniej kawiarenki oraz kabatury, w której znalazłby się nowy hall recepcyjny, sala multimedialna, biura i magazyny. Remont w całości pochłonął 9 mln zł, z czego 540 tys zł dofinansowania uzyskano z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”.

Kolekcja, która znajduje się w Europeum to dawne zbiory Muzeum Narodowego gromadzone od założenia muzeum w roku 1879 (głównie jako dary). Składa się na nią ponad 100 dzieł malarstwa i rzeźby europejskiej w tym "Ukrzyżowanie" Paola Veneziano, "Adoracja Dzieciątka" Lorenza Lotto, "Kazanie św. Jana Chrzciciela" Pietera Brueghela mł. oraz francuska, XIV-wieczna rzeźba "Madonna z Dzieciątkiem" czy "Popiersie biskupa", wykonane około 1500 roku w Niderlandach. W nowym oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie będzie można zobaczyć także m.in. średniowieczne Madonny katalońskie, „Chrystusa Boleściwego” Jana Gossaerta zwanego Mabuse, „Ucieczkę do Egiptu” Luki Giordano, „Portret Chłopca z łukiem i psem” Nicolaesa Maesa, „Portret Antonia Canovy” Antonia d’Este, „Portret Michała Bogorii Skotnickiego” François-Xavier Fabre czy „Merkurego” Bertela Thorvaldsena. Oprócz tego w galerii wyeksponowane zostaną portrety słynnych Polaków, m.in. Chopina, Mickiewicza, Krasińskiego, wykonane przez artystów europejskich na emigracji w Paryżu.

Europeum to nie tylko nowoczesna galeria, ale i jedyne w kraju centrum informacji o zbiorach malarstwa zachodnioeuropejskiego w Polsce.  Nowy oddział krakowskiego muzeum będzie pełnił również funkcję edukacyjną jako żywy ośrodek kultury europejskiej, goszcząc wystawy, imprezy, koncerty i wykłady dotyczące szeroko rozumianej kultury europejskiej. Bogaty program edukacyjny zakłada stworzenie i rozwój interaktywnych form uczestnictwa w kulturze dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorców, dzięki którym zwiedzający będą mogli zaznajomić się z kulturą w wielu aspektach, poczynając od malastwa, poprzez rzeźbę, grafikę, film, muzykę, a nawet filozofię.
 powrót