Wycofanie wniosku o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

28-07-2010

Wniosek o wpis transgraniczny Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO został złożony w 2008 roku, z inicjatywy rządów Polski i Białorusi. W trakcie procedur ewaluacyjnych wniosek został negatywnie zaopiniowany przez ekspertów ICOMOS International (organizacji doradczej UNESCO), co jest formalną podstawą dla Komitetu Światowego Dziedzictwa do podjęcia decyzji o odmowie dokonania wpisu obiektu na Listę Światowego Dziedzictwa. Negatywna decyzja Komitetu i odrzucenie kandydatury Kanału Augustowskiego skutkowałoby uniemożliwieniem dalszych starań o wpis. Aby temu zapobiec Rządy Polski i Białorusi zdecydowały wspólnie o wycofaniu wniosku, umożliwiając tym samym ponowne ubieganie się o wpis Kanału Augustowskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w przyszłości.powrót