Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808). Rozporządzenie zmienia m.in. zasady dotyczące terminów naboru do Programów MKiDN oraz określa zgodność programów w zakresie przepisów o pomocy publicznej z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.).+

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2018.

 

Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Muzyka

Departament Mecenatu Państwa

Nabór zamknięty.

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Nabór zamknięty.

Sztuki Wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Nabór zamknięty.

Film

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty.

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty.

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty.

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty.

Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór zamknięty.

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Nabór zamknięty.

Czasopisma

Instytut Książki

Nabór zamknięty.

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Nabór zamknięty.

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty.

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór zamknięty.

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór zamknięty.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty.

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nabór zamknięty.

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór zamknięty.

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty.

Wspieranie samorządowych instytucji kultury- opiekunów miejsc pamięci

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty.

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty.

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty.

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Nabór zamknięty.

Kultura dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Nabór zamknięty.

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty.

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór zamknięty.

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Nabór zamknięty.

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru/Składanie odwołań

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

 

II  nabór wniosków

 

Literatura

Instytut Książki

Nabór ogłoszono

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór ogłoszono

Promocja kultury polskiej za granicą 2019 – Promesa

Departament Współpracy z Zagranicą

Nabór odbędzie się w terminie późniejszym.

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór ogłoszono