Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018

1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808). Rozporządzenie zmienia m.in. zasady dotyczące terminów naboru do Programów MKiDN oraz określa zgodność programów w zakresie przepisów o pomocy publicznej z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.).+

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2018.

 

Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Moniuszko

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Muzyka

Departament Mecenatu Państwa

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Sztuki Wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Film

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Czasopisma

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wspieranie samorządowych instytucji kultury- opiekunów miejsc pamięci

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury


Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów


Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Wyniki II naboru wraz z odwołaniami

Literatura

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami
 

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami