Promocja kultury polskiej za granicą 2016 - Promesa

Celem programu jest kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzyła odwołania w ramach programu.

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące Programu Ministra KiDN „Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2016 – Promesa”: