Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Muzyka

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Wyniki naboru

Sztuki wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Wyniki naboru

Film

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Nabór ogłoszony

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór zamknięty

Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wyniki naboru

Literatura

Instytut Książki

Wyniki naboru

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Wyniki naboru

Czasopisma

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Wyniki naboru

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

II Nabór ogłoszony

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór ogłoszony

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wyniki naboru

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór zamknięty

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór ogłoszony

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru

Kultura Dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru

Promocja kultury polskiej za granicą

Departament Współpracy z Zagranicą

Wyniki naboru

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór zamknięty

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Nabór ogłoszony