Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Nabór zamknięty

Sztuki wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Nabór ogłoszony

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Nabór ogłoszony

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór ogłoszony

Muzyka

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór ogłoszony

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór ogłoszony

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór ogłoszony

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór ogłoszony

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór ogłoszony

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Nabór ogłoszony

Kultura Dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Nabór ogłoszony

Literatura

Instytut Książki

Nabór ogłoszony

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Nabór ogłoszony

Czasopisma

Instytut Książki

Nabór ogłoszony

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Nabór ogłoszony

Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór ogłoszony

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Nabór ogłoszony

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Nabór ogłoszony

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór ogłoszony

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór ogłoszony

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Nabór ogłoszony

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór ogłoszony

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór ogłoszony

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Nabór ogłoszony

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Nabór ogłoszony

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór ogłoszony

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór ogłoszony

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Nabór ogłoszony

Promocja kultury polskiej za granicą

Departament Współpracy z Zagranicą

Nabór ogłoszony

Film

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Nabór w terminie pózniejszym

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Nabór w terminie pózniejszym

Wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Nabór w terminie pózniejszym