Program

Instytucja Zarządzająca

Status Programu

Muzyka

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Muzyczny ślad

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Teatr i Taniec

Departament Mecenatu Państwa

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Sztuki wizualne

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Film

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru

Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Zamówienia kompozytorskie

Instytut Muzyki i Tańca

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kolekcje muzealne

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Literatura

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Promocja czytelnictwa

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Czasopisma

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Partnerstwo dla książki

Instytut Książki

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Edukacja artystyczna

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Edukacja kulturalna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona zabytków

Departament Ochrony Zabytków

Wyniki II naboru wraz z odwołaniami

Wspieranie działań muzealnych

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Kultura ludowa i tradycyjna

Departament Narodowych Instytucji Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Ochrona zabytków archeologicznych

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Wyniki naboru wraz
z odwołaniami

Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Badanie polskich strat wojennych

Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych

Wyniki II naboru

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru wraz z odowłaniami

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Departament Dziedzictwa Kulturowego

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura kultury

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Infrastruktura domów kultury

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Kultura Dostępna

Narodowe Centrum Kultury

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Promocja kultury polskiej za granicą

Departament Współpracy z Zagranicą

Wyniki naboru wraz z odwołaniami 

Kultura cyfrowa

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Rozwój sektorów kreatywnych

Departament Własności Intelektualnej i Mediów

Wyniki naboru wraz z odwołaniami

Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Funduszy i Spraw Europejskich

Wyniki naboru wraz z odwołaniami