Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017

nabory październik 2016/marzec 2017

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2017.

Programy z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej

Programy z zakresu literatury i promocji czytelnictwa

Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego

Programy infrastrukturalne

Inne programy