Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

02-01-2012

Departament Mecenatu Państwa uprzejmie informuje, iż termin składania wniosków na Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowaną przez DMP oraz Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji, realizowaną przez Narodowe Centrum Kultury, został przedłużony za zgodą Ministra do 15 marca 2012 roku. Właściwe wnioski można pobrać na stronie internetowej MKiDN.powrót