Konkurs na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

15-02-2012

7 ofert wpłynęło w konkursie na stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Termin zgłaszania wniosków minął 12 lutego br. Koperty z aplikacjami zostaną otwarte przez Komisję Konkursową na pierwszym posiedzeniu, które odbędzie się w dniu 14 marca 2012 roku.

W skład komisji konkursowej wchodzi:

5 przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego :

2 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych:

przedstawiciel Związku Kompozytorów Polskich - Prezes Jerzy Kornowicz

przedstawiciel Towarzystwa im. Fryderyka Chopina - Prof. Andrzej Jasiński

2 członków komisji wyłonionych na postawie art. 16 pkt. 4 i 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

Rozpatrzenie wniosków przez komisję nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu ich złożenia.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina został powołany do życia w 2001 roku decyzją polskiego parlamentu. Zajmuje się m.in.: badaniami naukowymi oraz popularyzacją wiedzy o Fryderyku Chopinie i jego muzyce, publikacjami oraz organizowaniem koncertów, konferencji i kursów. NIFC współdziała z instytucjami i organizacjami chopinowskimi na całym świecie, gromadzi archiwalia i obiekty muzealne oraz sprawuje kontrolę nad wykorzystaniem wizerunku i nazwiska Fryderyka Chopina.powrót