Nowy skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

18-12-2013

Wiceministrowie Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Piotr Żuchowski i prof. Małgorzata Omilanowska znaleźli się wśród członków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa kadencji 2013-2017 r. Powołania w imieniu premiera Donalda Tuska wręczył szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski. Uroczystość odbyła się 18 grudnia br. w Warszawie.

Nowy skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Nowy skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. fot.: Jacek Łagowski

Na przewodniczącego Rady premier Donald Tusk nominował prof. Władysława Bartoszewskiego, na wiceprzewodniczącą Teresę Hernik, a na sekretarza prof. Andrzeja Krzysztofa Kunerta.

Skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na kadencję w latach 2013 - 2017

 1. prof. Władysław  Bartoszewski
 2. dr Eleonora Bergman
 3. dr Jan Stanisław Ciechanowski
 4. dr Piotr Cywiński
 5. prof. dr hab. Edmund Dmitrow
 6. Sławomir Frątczak
 7. gen. bryg. dr Wiesław Grudziński
 8. bp Polowy Józef Guzdek
 9. Bolesław Hozakowski
 10. Teresa Hernik
 11. dr Andrzej Kamiński
 12. dr Łukasz Kamiński
 13. płk. prof. dr hab. Krzysztof Komorowski
 14. Olga Krzyżanowska
 15. dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert
 16. Krzysztof Munnich
 17. prof. dr hab. Stanisław Sławomir Niciej
 18. prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska
 19. prof. dr hab. Jacek Salij OP
 20. Waldemar Strzałkowski
 21. prof. dr hab. Tomasz Szarota
 22. prof. dr hab. Jan Sziling
 23. prof. dr hab. Paweł Śpiewak
 24. prof. dr hab. Leszek Żukowski
 25. Piotr Żuchowski

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa jest jedynym w Polsce organem państwowym inicjującym i koordynującym działalność związaną z upamiętnianiem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci w dziejach walk i męczeństwa narodu polskiego w kraju i zagranicą, a także walk i męczeństwa innych narodów na terytorium Polski. Członków Rady powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



powrót