Przedłużenie naboru wniosków do Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”

18-07-2013

Do 30 września br, do godziny 15.00 został przedłużony nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przedłużenie naboru jest spowodowane wydłużeniem procedury akceptacji Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” przez Państwa-Darczyńców. Pozostałe warunki konkursu pozostają bez zmian.

Jednocześnie zawiadamiamy, że dokumenty dotyczące Funduszu Współpracy Dwustronnej zostaną udostępnione na stronie internetowej programu niezwłocznie po akceptacji Funduszu przez Państwa-Darczyńców.powrót