Promocja kultury polskiej za granicą

Strategicznym celem programu jest zwiększanie zainteresowania polską kulturą w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska w roku 2019 będzie świętować rocznicę stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych. Program poświęcony jest realizacji projektów w stolicach następujących krajów: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Japonia, Lichtenstein, Łotwa, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Wielka Brytania i Włochy.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Promocja kultury polskiej za granicą. 
Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2018 roku.

W związku z modyfikacją programu Promocja kultury polskiej za granicą, uprzejmie prosimy Państwa o wnikliwie zapoznanie się z regulaminem konkursu. W szczególności z zakresem kwalifikujących się zadań, wykazem kosztów kwalifikowanych, a także z listą błędów i uchybień formalnych, która znajduje się w Wytycznych (§7 i §8), opublikowanych na niniejszej stronie.

Ważne informacje:

- zadania dofinansowane w ramach innych programów ministra oraz programów objętych finansowaniem ze środków budżetu państwa realizowanych przez państwowe instytucje kultury jako zadanie własne

- zadania dotyczące tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów

- zadania dotyczące opracowania scenariuszy, rozwijania projektów, produkcji, dystrybucji i promocji utworów audiowizualnych

- rezydencje artystyczne, stypendia i staże naukowe, wymiany studenckie

- zadania dotyczące digitalizacji i archiwizacji


Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.
Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

Do pobrania


Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Współpracy z Zagranicą,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu udzielane są przez następujące osoby: