Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem priorytetu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach priorytetu.

W przypadku jeśli złożony przez Państwa wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13).

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż odwołania należy składać w terminie do dnia 4 czerwca 2015 r.

Jeśli Państwa wniosek kwalifikuje się do odwołania opcja jego złożenia będzie aktywna wyłącznie dla wniosku o numerze EBOI wskazanym w tabeli wyników!

Uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności - poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność złożenia odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:

tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

Do pobrania

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa,

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:
tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

Aby znaleźć konkretny wniosek należy wpisać w pole „szukaj” nr (EBOI lub SZPON) wniosku albo fragment nazwy wniosku/wnioskodawcy. Aby wyświetlić wszystkie wnioski z danego programu/priorytetu należy ustawić kursor w polu „szukaj” i nacisnąć ENTER. Tabela może jednorazowo wyświetlić do 100 wniosków. Po kliknięciu w nagłówku danej kolumny można segregować wyświetlane zadania w porządku alfabetycznym lub liczbowym (np. począwszy od najwyższej punktacji, najwyższej kwoty dotacji itd.). Aby wyświetlić szczegółowe informacje na temat punktacji danego wniosku należy kliknąć na ikonkę przy nazwie wniosku (zielone kółko z białym krzyżykiem).

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
43.2002690/15Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej Zarząd Główny
NIP:898-19-20-424
Odtworzenie zabytkowych witraży w kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu na Ukrainie szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0002692/15Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
III Międzynarodowy Kongres naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
91.6002696/15Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Pozyskanie kopii cyfrowych archiwaliów z kol. P.Dobrochotowa z IH Rosyjskiej Akademii Nauk w S. Petersburgu. Etap V szczegóły
2015: 22 500.00
Łącznie: 22 500.00
48.4002698/15Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Redakcja i druk książki pokonferencyjnej dot. archiwaliów watykańskich: "Dyplomacja papieska wobec Rzeczypospolitej" szczegóły
Łącznie: 0.00
95.8002715/15Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Archiwalia – polonika z Archivio Segreto Vaticano. Etap 3 szczegóły
2015: 22 000.00
Łącznie: 22 000.00
70.8002733/15Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy
NIP:542-30-20-745
Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 - badania, kwerendy i digitalizacja. Etap 4 szczegóły
2015: 47 600.00
Łącznie: 47 600.00
89.6002734/15Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie - III etap szczegóły
2015: 46 710.00
Łącznie: 46 710.00
90.0002736/15Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - V etap szczegóły
2015: 37 880.00
Łącznie: 37 880.00
93.0002738/15Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - I etap szczegóły
2015: 23 067.00
Łącznie: 23 067.00
65.2002740/15Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym - III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2002741/15Biblioteka Narodowa
NIP:526-16-67-036
Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego-IV etap szczegóły
Łącznie: 0.00
94.0002743/15Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki: Jerzy Giedroyc, Jan Józef Lipski "Listy 1957-1991", oprac. Łukasz Garbal. szczegóły
2015: 21 000.00
Łącznie: 21 000.00
94.0002744/15Towarzystwo Więź
NIP:526-02-51-776
Wydanie książki: Jerzy Giedroyc, Witold Jedlicki, "Listy 1959-1982", oprac. Marek Kornat szczegóły
2015: 36 700.00
Łącznie: 36 700.00
74.0002746/15Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
NIP:795-22-12-351
Inwentaryzacja założeń ogrodowych na dawnych Kresach - kontynuacja szczegóły
2015: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
48.6002748/15Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Kolekcja Michała Sokolnickiego w zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce – digitalizacja i udostępnianie. szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2002750/15Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej
NIP:897-16-51-460
Porządkowanie polskich cmentarzy na Ukrainie w ramach akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 2015". szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
69.8002762/15Fundacja Communi Hereditate
NIP:701-03-97-445
Henryk Bukowski - życie i działalność szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
93.4002805/15Zakład Narodowy im. Ossolińskich
NIP:897-10-82-476
Kwerenda polskiego rysunku z Muzeum Lubomirskich znajdującego się w zbiorach Biblioteki im. Wasyla Stefanyka we Lwowie szczegóły
2015: 53 100.00
2016: 29 500.00
Łącznie: 82 600.00
70.0002809/15Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap IX szczegóły
2015: 81 600.00
Łącznie: 81 600.00
88.5002810/15Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa
NIP:676-23-18-689
Interwencyjne prace konserwatorskie przy malowidłach J. Stefana Norblina w pałacu w Morvi - Indie -III etap szczegóły
2015: 84 000.00
Łącznie: 84 000.00
67.2002927/15Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich
NIP:522-29-85-855
Wydanie w roku 2015 trzech numerów "Rocznika Lwowskiego" 2012/2013, 2014, 2015. szczegóły
2015: 31 000.00
Łącznie: 31 000.00
92.6004443/15Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego imienia Józefa Piłsudskiego
NIP:726-26-55-119
Zmiana siedziby Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce szczegóły
2015: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
70.0004457/15Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Konserwacja baldachimu ołtarza głównego w kościele p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tbilisi, Gruzja szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
40.0004464/15Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Konserwacja nagrobka rodziny Babińskich na Cmentarzu Montmorency, Francja szczegóły
Łącznie: 0.00
47.0004475/15Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
NIP:779-16-34-264
Remont zniszczonego dachu nad prezbiterium kościoła św. Michała Archanioła w Tywrowie, Etap I. szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2004480/15Związek Ormian w Polsce im. Ks. Abpa Józefa Teodorowicza z siedzibą w Gliwicach
NIP:631-13-33-505
Prace renowacyjne - konserwatorskie zabytkowych organów w Złoczowie - etap III szczegóły
2015: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
46.4004504/15Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Prace konserwatorskie w Kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzozdowcach na Ukrainie, II etap. szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0004519/15Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Kościół św. Ludwika w Krasławiu na Łotwie - prace konserwatorskie ołtarza głównego, III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
65.8004522/15Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Konserwacja witraża w prezbiterium Katedry Lwowskiej Obrządku Łacińskiego. szczegóły
2015: 23 000.00
Łącznie: 23 000.00
68.4004529/15Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich
NIP:701-03-47-720
Konserwacja techniczna ołtarza głównego w kościele św. Antoniego we Lwowie szczegóły
2015: 25 000.00
Łącznie: 25 000.00
93.8004536/15Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
NIP:701-00-53-504
Zabezpieczenie i digitalizacja filmu z kolekcji audiowizualnych IPMS w Londynie - "Wojsko Polskie w Szkocji" szczegóły
2015: 67 600.00
Łącznie: 67 600.00
70.2004541/15Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)
NIP:525-20-67-845
zabezpieczenie przed wilgocią i remont murów kościoła prokatedralnego p. w. Św. Barbary w Witebsku (Białoruś) etap III szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
71.0004548/15Fundacja "AVE ARTE"
NIP:951-21-71-459
Dokumentacja historii mówionej - wybitni przedstawiciele Polonii Waszyngtońskiej szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
74.8004702/15Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Zachować i udostępniać polskiego dziedzictwo narodowe szczegóły
2015: 62 000.00
Łącznie: 62 000.00
22.2004722/15Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja i opracowanie dziedzictwa kultury Rzeczypospolitej w zbiorach Muzeum Książki i Drukarstwa w Kijowie. szczegóły
Łącznie: 0.00
32.6004729/15Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja dziedzictwa kultury Rzeczypospolitej na Ukrainie - cerkiew w Potyliczu szczegóły
Łącznie: 0.00
31.4004738/15Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga
NIP:527-22-14-769
Digitalizacja i opracowanie dziedzictwa kultury Rzeczypospolitej: zespół zamkowo-parkowo-kościelnego w Podhorcach szczegóły
Łącznie: 0.00
94.6004776/15Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
NIP:779-16-34-264
Remont kościoła parafialnego w Wierszynie na Syberii. szczegóły
2015: 151 760.00
Łącznie: 151 760.00
97.0004785/15Fundacja Ochrony Wspólnego Dziedzictwa Kulturowego Terpa
NIP:701-00-88-879
Utworzenie ekspozycji prezentującej losy polskich robotników sezonowych w muzeum "Izba Polska w Taagerup" szczegóły
2015: 20 900.00
Łącznie: 20 900.00
71.0004801/15Fundacja Zbiorów Im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie
NIP:525-10-09-171
II ETAP PRAC - KONSERWACJA I RESTAURACJA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO POD WEZWANIEM ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO W GRODNIE szczegóły
2015: 195 460.00
Łącznie: 195 460.00
65.2004814/15Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kultury KON-FEDERACJA
NIP:676-24-61-056
Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie, III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
76.8004821/15Stowarzyszenie Odnowienia Kościoła w Łopatynie im.Jana Cichewicza
NIP:753-22-69-284
PRACE KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKIE W KOŚCIELE P/W NPNMP W ŁOPATYNIE UKRAINA ETAP IX szczegóły
2015: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
74.8004832/15Filmoteka Narodowa
NIP:521-10-35-771
Dokumentowanie polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez przeprowadzenie kwerend archiwalnych w USA - kontynuacja. szczegóły
2015: 28 500.00
Łącznie: 28 500.00
73.0004850/15Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
NIP:951-00-54-672
Zeskanowanie korespondencji rodzinnej Marii Kazimiery Sobieskiej z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Mińsku szczegóły
2015: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
48.4004865/15Fundacja Hereditas
NIP:951-22-05-796
Marmor Polonum. Nowożytne dzieła rzeźby i kamieniarki artystycznej poza granicami Rzeczypospolitej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.8005946/15Prowincja św.Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:675-12-82-798
odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie etap XV szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
0 błędy form.06131/15Fundacja "Dziedzictwo nasze"
NIP:845-18-60-855
Emilia Plater - Dzieje patriotycznej legendy szczegóły
Łącznie: 0.00
36.0006867/15STOWARZYSZENIE „SCENA KULTURY”
NIP:521-35-80-917
BRONISŁAW PIŁSUDSKI, dokumentacja dziedzictwa kulturowego wielkiego Polaka, etnografa i badacza Dalekiego Wschodu. szczegóły
Łącznie: 0.00
27.8007165/15Fundacja Kresy Historii
NIP:524-27-66-205
Ucieczka z sowieckiego "raju" szczegóły
Łącznie: 0.00
89.0007526/15Muzeum Narodowe w Gdańsku
NIP:583-10-13-769
Konserwacja zespołu obiektów ze zbiorów artystycznych Towarzystwa HistorycznoLiterackiego/ Biblioteki Polskiej w Paryżu szczegóły
2015: 74 800.00
Łącznie: 74 800.00
74.6007530/15Muzeum Historii Polski w Warszawie
NIP:701-00-15-596
Współorganizacja XXXVII Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek Archiwów Polskich poza Krajem w Rapperswill szczegóły
2015: 98 000.00
Łącznie: 98 000.00
64.8007532/15Dom Kaukaski w Polsce
NIP:521-34-57-186
Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze, Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające, etap IV szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07534/15Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
NIP:542-25-41-991
Dziedzictwo kulturowe Kresów Wschodnich - Cmentarz Polski w Mohylewie i bazylika w Budsławiu na Białorusi szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07536/15Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
NIP:542-25-41-991
Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim szczegóły
Łącznie: 0.00
95.6007539/15Fundacja Ośrodka KARTA
NIP:526-03-05-957
Polskie archiwa społeczne i prywatne w Wielkiej Brytanii szczegóły
2015: 20 500.00
Łącznie: 20 500.00
65.6007543/15Muzeum II Wojny Światowej
NIP:583-30-49-286
Digitalizacja akt Oddziału VI Sztabu Naczelnego Wodza w zbiorach Studium Polski Podziemnej w Londynie szczegóły
2015: 80 000.00
2016: 200 000.00
Łącznie: 280 000.00
39.6007545/15Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Inwentaryzacja polskich nagrobków na terenie danych Inflant Polskich (Łotwa) ­- etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
94.0007550/15Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Inwentaryzacja nagrobków na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie ­ kontynuacja szczegóły
2015: 201 000.00
Łącznie: 201 000.00
35.4007563/15Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace konserwatorskie przy zabytkowych organach w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Mścibowie na Białorusi. szczegóły
Łącznie: 0.00
89.4007581/15Towarzystwo Tradycji Akademickiej
NIP:701-01-02-958
Prace remontowo­-konserwatorskie w Kościele p.w. Chrystusa Króla w Kutach (Ukraina) ­ etap II szczegóły
2015: 66 500.00
Łącznie: 66 500.00
44.6007607/15Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie przy obiektach wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Łotwy etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
65.4007619/15Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie przy zabytkach polskich w Żółkwi szczegóły
Łącznie: 0.00
67.8007624/15Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace konserwatorskie w Kościele Podominikańskim w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) etap IV szczegóły
2015: 72 000.00
Łącznie: 72 000.00
63.4007632/15Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Ratunkowe prace konserwatorskie w Kolegiacie p.w. Świętej Trójcy w Ołyce (Ukraina) - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
95.0007658/15Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace restauratorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie (Ukraina) etap VIII szczegóły
2015: 445 300.00
Łącznie: 445 300.00
0 błędy form.07922/15Muzeum Narodowe w Warszawie
NIP:526-03-09-719
Polskie ślady w Padwie - I etap badań poloników w Padwie we Włoszech szczegóły
Łącznie: 0.00
87.8007926/15Zakon Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej, Sekretariat Misyjny
NIP:525-18-97-958
RENOWACJA WOTUM DZIĘKCZYNNEGO POLSKICH UCHODŹCÓW WOJENNYCH W MERSIN W TURCJI. szczegóły
2015: 45 000.00
Łącznie: 45 000.00
22.4007971/15Fundacja Wileńszczyzna
NIP:701-00-64-264
Ratunkowe prace remontowo - konserwatorskie drewnianego domu pisarza Józefa Mackiewicza na Litwie. szczegóły
Łącznie: 0.00
90.0008426/15Fundacja MOSTY
NIP:532-18-31-032
Opracowanie programu konserwatorskiego rewaloryzacji dzwonnicy przy kościele pw. Św. Trójcy w Pomorzanach na Ukrainie. szczegóły
2015: 12 826.00
Łącznie: 12 826.00
91.8008430/15Fundacja MOSTY
NIP:532-18-31-032
Remont pomnika Adama Mickiewicza w Parku Miejskim w Zbarażu na Ukrainie szczegóły
2015: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
67.6008436/15Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne przy kolumnie ze św. Krzysztofem niosącym małego Chrystusa we Lwowie szczegóły
2015: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
67.4008438/15Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Kolonie ormiańskie w dawnej Polsce szczegóły
2015: 13 000.00
Łącznie: 13 000.00
0 błędy form.08454/15Stowarzyszenie Rodu Rodziewiczów
NIP:952-20-18-682
Wydanie folderu Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu w języku polskim, ukraińskim i angielskim wg wzoru Ministerstwa szczegóły
Łącznie: 0.00
41.8008466/15Fundacja Wolność i Demokracja
NIP:701-00-04-121
Renowacja murów przyziemia Rzymskokat. Par. p.w. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Mościskach (Ukraina), - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
34.4008474/15Fundacja Polonia-Ruthenia
NIP:125-15-87-730
Za złotym orłem. Publikacja akt konferencji napoleońskiej, Wilno 2012 szczegóły
Łącznie: 0.00
29.0008484/15Fundacja Rojt
NIP:754-27-08-377
Okruchy. Twórcy literatury polskiej w Izraelu – archiwizacja i digitalizacja materiałów biograficznych i bibliograficznych. szczegóły
Łącznie: 0.00
25.4008490/15Stowarzyszenie Wspólnota Polska
NIP:526-03-00-368
Wirtualna prezentacja dorobku polskich artystów emigracji wojennej "Artyści Andersa" szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2008495/15Fundacja Communi Hereditate
NIP:701-03-97-445
Aplikacja do automatycznego rozpoznawania poszukiwanych dzieł malarstwa szczegóły
2015: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
65.8008508/15Polskie Towarzystwo Heraldyczne
NIP:525-21-88-879
Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi. szczegóły
2015: 36 500.00
Łącznie: 36 500.00
72.4008742/15Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Konserwacja wyposażenia – sprzęty drewniane kościoła parafialnego z Dourges, Francja. szczegóły
2015: 41 500.00
Łącznie: 41 500.00
93.8008743/15Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie przy elementach kolumn z kościoła parafialnego w Brzeżanach, Ukraina. szczegóły
2015: 36 000.00
Łącznie: 36 000.00
94.2008744/15Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie przy epitafiach oraz posadzce w archikatedrze rzymskokatolickiej we Lwowie – Ukraina szczegóły
2015: 32 000.00
Łącznie: 32 000.00
95.0008745/15Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi, Ukraina, XVII-XIX w. - kontynuacja szczegóły
2015: 14 308.00
Łącznie: 14 308.00
75.4008746/15Towarzystwo Opieki nad Zabytkami
NIP:526-17-31-923
Prace konserwatorskie przy polskich nagrobkach na cmentarzu w Kiszyniowie, Mołdawia. szczegóły
2015: 60 500.00
Łącznie: 60 500.00
31.4008748/15Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Ethnos
NIP:725-19-86-261
Archiwum Pamięci - Kresy Wschodnie znaki istnienia i tożsamości szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08761/15Fundacja Szansa dla Niewidomych
NIP:113-22-95-659
Mieczysław Kosz - ckliwy odcień jazzu szczegóły
Łącznie: 0.00
75.8008765/15Prowincja Św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce.
NIP:583-25-13-669
Wilno, kościół Wniebowzięcia NMP, konserwacja malowideł i sztukaterii; etap I, zadanie 3. szczegóły
2015: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
89.8008768/15Fundacja Semper Fidelis na rzecz Archidiecezji Lwowskiej
NIP:701-03-95-541
Rekonstrukcja oraz prace remontowe i konserwatorskie progów oraz wykonanie odpływu wód opadowych w Katedrze Lwowskiej. szczegóły
2015: 29 103.29
Łącznie: 29 103.29
65.6008774/15Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej
NIP:676-24-72-835
Prace konserwatorskie w Katedrze Lwowskiej Obrządku Łacińskiego - kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego (Jabłonowskich) I etap szczegóły
2015: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
67.2008785/15Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Śladami Mazowieckiej Szlachty na Kaukaz - badania naukowe szczegóły
2015: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
75.8008796/15Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy szczegóły
2015: 23 800.00
Łącznie: 23 800.00
70.0008801/15Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
NIP:712-29-35-876
Roboty zabezpieczające, prace projektowe i przygotowawcze do rewitalizacji kościoła p.w. Św.Mikołaja w Wyżnianach szczegóły
2015: 21 000.00
Łącznie: 21 000.00
75.0008805/15Towarzystwo Miłośników Ziemi Podhajeckiej
NIP:912-18-60-918
Zabezpieczenie Kościoła p.w. Świętej Trójcy w Podhajcach na Ukrainie - I etap szczegóły
2015: 41 000.00
Łącznie: 41 000.00
35.0008809/15Fundacja TRES
NIP:788-19-58-740
Poszukiwanie i inwentaryzacja grobów polskich w regionie paryskim. szczegóły
Łącznie: 0.00
74.2008810/15Fundacja TRES
NIP:788-19-58-740
Artur Bryks i fundacja La Porza - nieznana historia ratowania dzieł sztuki. szczegóły
2015: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
75.4008838/15Muzeum Miasta Łodzi
NIP:726-10-06-844
Dziedzictwo dwóch kultur. Konserwacja i promocja dzieł sztuki z kolekcji Muzeum Polskiego w Rapperswil. szczegóły
2015: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.08844/15Fundacja Innowacyjnej Edukacji Społecznej Sensu@
NIP:769-22-19-987
Paweł Strzelecki: W 9 lat dookoła świata. szczegóły
Łącznie: 0.00
88.0008863/15Fundacja Świątynia Sztuki
NIP:879-24-78-602
Konserwacja i wystawa zabytkowych obiektów i dokumentów królewskich ze zbiorów Polish Mission w Orchard Lake w USA. szczegóły
2015: 83 600.00
Łącznie: 83 600.00
77.0008866/15Fundacja Świątynia Sztuki
NIP:879-24-78-602
Konserwacja 125 plakatów z okresu międzywojennego  znajdujących się w zbiorach Polish Museum of America w Chicago. szczegóły
2015: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
44.2008869/15Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
NIP:712-29-78-644
Artyści polscy w kolekcjach nowoczesnych za granicą - Paryż szczegóły
Łącznie: 0.00
36.6008872/15Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowe w kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Maniewiczach na Ukrainie szczegóły
Łącznie: 0.00
37.6008873/15Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowe w kościele pw. św. Cyryla i Metodego w Lubieszowie szczegóły
Łącznie: 0.00
95.4008877/15Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowe fasady kościoła parafialnego pw. św. Jana Nepomucena w Dubnie szczegóły
2015: 34 000.00
Łącznie: 34 000.00
94.4008879/15Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace konserwatorskie w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krzemieńcu - III etap szczegóły
2015: 27 800.00
Łącznie: 27 800.00
88.4008880/15Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Prace remontowo-konserwatorskie kaplicy-grobowca Nahlików w Drohobyczu szczegóły
2015: 31 600.00
Łącznie: 31 600.00
51.0008881/15Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Konserwacja polichromii w Kaplicy św. Anny w Drohobyczu szczegóły
Łącznie: 0.00
89.4008882/15Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Renowacja polskich nagrobków na cmentarzu w Drohobyczu - III etap szczegóły
2015: 30 950.00
Łącznie: 30 950.00
0 błędy form.08899/15Fundacja AD REM
NIP:844-23-51-522
Dokumentacja polskiej architektury drewnianej na Czarnej Rusi szczegóły
Łącznie: 0.00
33.2008903/15Fundacja Dziedzictwo Wielkiego Xięstwa Litewskiego
NIP:525-25-37-251
Digitalizacja zbiorów archiwalnych dokumentujących stan posiadania ziemian polskich guberni Mińskiej początku XX w. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08908/15Collegium Artium
NIP:679-29-95-420
Architektura modernistyczna wschodnich województw II RP szczegóły
Łącznie: 0.00
68.4008909/15Fundacja Dziedzictwa Kulturowego
NIP:521-36-39-823
Prace rewaloryzacyjne przy ogrodzie oraz konserwatorskie przy kaplicy Ohanowiczów w Vila Mindic (Mołdawia) etap II szczegóły
2015: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00